Sale Consultant

รายละเอียดของงาน :

 • วางแผนการขาย จัดทำเอกสารประกอบการขาย
 • ปรับแต่งเนื้อหาและสร้างความเคลื่อนไหว รวมทั้งกระตุ้นความสนใจโดยใช้สื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
 • ดูแลลูกค้า ในการให้ข้อมูลและคำแนะนำ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิป.ตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความคิดวิเคราะห์ กระตือรือร้น มีความเข้าใจและรู้จักการขาย
 • ทำงานเชิงรุก และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไป Site ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • เป็นงานประจำ ปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์

สถานที่ทำงาน :

 • พิษณุโลก

สอบถามเพิ่มเติม :

 • 055 007 832

ส่งให้เพื่อน

JOIN US
BECOME PART OF OUR TEAM
สมัครงานตำแหน่ง : Sale Consultant

*ต้องการส่งใบสมัครตำแหน่งอื่น กรุณาคลิกที่นี่

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการทำงาน

*หากมีหลายไฟล์ กรุณา zip เพื่อเป็นไฟล์เดียว

ติดตามเราได้ที่

 • รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

  SUBMIT