FACILITY MANAGEMENT

สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

Facility Management

CALL SERVICE

หน่วยงานแรกที่จะนึกถึงได้เสมอ ลูกบ้านสามารถโทรปรึกษา แจ้งปัญหาหรือร้องเรียน ตลอดจนการขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะซ่อมแซม ตลอดจนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ภายในห้องหรือภายในโครงการ โดยเราจะมีพนักงานรับเรื่องวันธรรมดา ในเวลาทำการ 8.30 - 18.00 น. และสำหรับนอกเวลาทำการนั้น คุณสามารถฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับทันทีในวันถัดไป

TEAM MANAGEMENT SERVICE

ทีมงานประจำเฉพาะในโครงการ โดยมีทีมบริหารงาน ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมดูแลช่วยเหลือ และทำงานให้คุณโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การซ่อมแซมต่างๆ ปัญหาระบบไฟฟ้าประปา โดยทีมงานจะรับเรื่องจาก Smart Call Service ที่ลูกบ้านได้แจ้งมา และทีมงานจะเข้าพบลูกบ้านทันทีเพื่อช่วยดูแล และแก้ปัญหา

ROOM SERVICE

ทีมแม่บ้านทำความสะอาดประจำเฉพาะในโครงการ คอยบริการ ดูแลและช่วยเหลือในการทำความสะอาดเพื่อให้คุณไม่ต้องเหนื่อย หรือกังวลเรื่องการทำความสะอาดอีกต่อไป โดยทีมงานจะรับเรื่องจาก Smart Call Service ที่ลูกบ้านได้แจ้งความประสงค์มา ทีมงานจะทำการนัดวัน เวลาที่ต้องการให้เข้าทำความสะอาด และแจ้งราคาแก่ลูกบ้านให้ทราบได้ทันที

SECURITY 24 HOURS SERVICE

ระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าโครงการ ติดตั้งกล้อง CCTV ที่คอยมอนิเตอร์ทุกความเคลื่อนไหวคู่กับการติดตั้งไม้กั้นอัตโนมัติทั้งทางเข้าและทางออกโครงการ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลป้อมด้านหน้าโครงการ ใช้คีย์การ์ดในการเข้า-ออกโครงการทั้งหมด ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออกอาคารที่พักอาศัย จะมีไม้กั้นอัตโนมัติ 2 ชั้นที่ทางเข้า-ออกของแต่ละอาคาร และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแต่ละอาคารที่ทางเข้า-ออกตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้อง CCTV มากกว่า 30 จุดที่ติดตั้งโดยรอบในแต่ละอาคาร ที่สามารถดูจอมอนิเตอร์เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความเรียบร้อยได้ตลอด 24 ชั่วโมง และใช้คีย์การ์ดในการเข้า-ออกสู่อาคารที่พักอาศัย เมื่อมีบริการส่งของถึงลูกบ้านจากภายนอก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะให้ลงทะเบียนการเข้า-ออก จึงจะสามารถรับสินค้าขึ้นไปในตัวอาคารได้ ทำให้เราสามารถดูแลความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อาศัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MAIL BOX SERVICE

กล่องรับจดหมายประจำอาคารแต่ละอาคาร ติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์ทางขึ้น-ลงสู่อาคาร ซึ่งจะกั้นถูกระบบ Kaycard Access แยกหมายเลขห้องชัดเจน ทีมงานจะหยอดจดหมายไว้ที่ตู้รับ หากเป็นพัสดุส่งมาถึง ทีมงานจะออก memo แจ้งให้ลูกบ้านเข้ามารับ จึงมั่นใจได้ว่าจดหมายหรือพัสดุของลูกบ้านจะไม่สูญหายและถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

ติดตามเราได้ที่

  • รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

    SUBMIT