วิสัยทัศน์ขององค์กร

แอททรี เป็นที่หนึ่งด้านอสังหาริมทรัพย์ในพิษณุโลก

 

พันธกิจ

เรามุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุด ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด

สร้างกระบวนการการทำงานที่ดีที่สุด มีมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีที่สุด มีคุณภาพ แบ่งปันความสุขสู่สังคม

 

วัฒนธรรมองค์กร

SENSE OF OWNER

หวังผลความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ถาม-ฟัง-หา-รู้-สอน

“ครบ ลึก ถึง” เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร

ติดตามเราได้ที่

  • รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

    SUBMIT